Φήμη και Πολυχρονισμός Πανιερωτάτου

• Λεκτικό

Νικηφόρου του Πανιερωτάτου και θεοπροβλήτου Μητροπολίτου της αγιωτάτης Μητροπόλεως Κύκκου και Προέδρου Τηλλυρίας ημών δε Πατρός και Ποιμενάρχου πολλά τα έτη.

• Ηχητικά

 

Πολυχρονισμός του Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Κύκκου και Τηλλυρίας κ.κ. Νικηφόρου

Φήμη του Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Κύκκου και Τηλλυρίας κ.κ. Νικηφόρου

  • Μουσικ