Παρεκκλήσια

Σκήτη του Αγίου Βασιλείου (Βασιλική)
Αποστόλου Ανδρέα ( Παραδειση)
Άγιος Χαράλαμπος
Άγιος Νικηφόρος (Λινός)