7. ΛΑΥΡΕΝΤΙΟΣ (16ος ΑΙΩΝΑΣ)

Ηγούμενος του 16ου αιώνα, αναφερόμενος στον κώδικα Paris.gr.645 (f.162), όπου υπογράφει ως «ὁ ταπεινός Λαυρέντιος ἱερομόναχος ὑγούμενος ἁγίας μονῆς Κύκκου». Ο J. Darrouzès τον ταυτίζει με τον μετέπειτα Αρχιεπίσκοπο Κύπρου Λαυρέντιο, που ανήλθε στον αρχιεπισκοπικό θρόνο μεταξύ του 1575 και 1579, και παρέμεινε Αρχιεπίσκοπος μέχρι το 1586 ή το 1592.