10. ΙΕΡΕΜΙΑΣ (1605-1606)

Το όνομα του Ηγουμένου Ιερεμία αναφέρεται στην υπόθεση της διαμάχης του για την ηγουμενία της Μονῆς με τον Αθανάσιο, το 1605, που περιγράφεται προηγουμένως. Εμφανίζεται επίσης σε δύο οθωμανικά έγγραφα από την άνοιξη του 1606 ως mutevelli (έφορος) και Ηγούμενος αντιστοίχως.