5. ΠΑΦΝΟΥΤΙΟΣ (1532)

Ηγούμενος, το όνομα του οποίου αναφέρεται σε βενετικό έγγραφο της 10ης Απριλίου 1532, για εκλογή του Ηγουμένου της Μονής Αχειροποιήτου Φιλοθέου, όπου υπογράφει ως «Pafnutios Ieromonacho, abate Chicu et meri». Δεν γνωρίζουμε τίποτα άλλο για τον Ηγούμενο αυτό.