20. ΙΩΑΚΕΙΜ (1691-1693)

Ο Ιωακείμ Χριστοδουλή Νικόλα αναφέρεται ως Ηγούμενος Κύκκου σε οθωμανικό έγγραφο του Απριλίου 1691. Αναφορά στον ίδιο Ηγούμενο γίνεται και σε ελληνικό έγγραφο του Ιουλίου 1693. Όμως, σε άλλο οθωμανικό έγγραφο που γράφτηκε δύο μήνες ενωρίτερα, τον Μάιο του 1693, αναφέρεται ως αποθανών, ενώ σ’ ένα μεταγενέστερο σημειώνεται ότι απεβίωσε στις 19 Νοεμβρίου 1696. Το πρόβλημα που παρουσιάζεται από την ασυμφωνία των πηγών αυτών μπορεί να επιλυθεί μόνο με περαιτέρω έρευνα.

Τον Ιωακείμ αναφέρει ως Ηγούμενο Κύκκου του 17ου αιώνα και ο Λοΐζος Φιλίππου, βασιζόμενος σε αναφορά στο Μοναχολόγιο της Μονής. Το όνομα του Ιωακείμ, αναφέρεται στο Μοναχολόγιο, που εγκαινιάστηκε το 1834, μαζί με άλλα ονόματα Ηγουμένων της Μονής, χωρίς άλλες λεπτομέρειες ή ημερομηνίες.