17. ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ (17ΟΣ ΑΙΩΝΑΣ)

Σύμφωνα με τον Ιερώνυμο Περιστιάνη, το όνομα του Ηγουμένου Κύκκου Νικοδήμου, τον οποίο θεωρεί ως διάδοχο του Ηγουμένου Νικηφόρου, αναφέρεται σε κώδικα του χωριού Λετύμπου. Ο Περιστιάνης τοποθετεί την ηγουμενία του ανάμεσα στα έτη 1639-1660, χωρίς να δίνει εξηγήσεις.