11. ΣΥΜΕΩΝ Β’ (1605)

Δεν γνωρίζουμε τίποτα για τον Ηγούμενο αυτό εκτός από το γεγονός ότι, σύμφωνα με ελληνικό σημείωμα σε οθωμανικό έγγραφο της Μονής Κύκκου από τον Αύγουστο του 1605, κατέλαβε το αξίωμα αφού εκδιώχθηκαν από την ηγουμενία οι Αθανάσιος και Ιερεμίας. Ίσως να ταυτίζεται με τον Ιερομόναχο και Ηγούμενο Σίμωνα, που αφιέρωσε τον κώδικα 112 του Παναγίου Τάφου στη Μονή Αγίου Σάββα στην Παλαιστίνη.