Ιστορικό Μονής

K3-9

 

Η Ιερά Μονή Κύκκου πάντοτε διαδραμάτιζε πρωταγωνιστικό ρόλο στα ιστορικά δρώμενα του τόπου και ακολουθούσε τη μοίρα του λαού, τον οποίο προσπαθούσε να εμψυχώσει, να καθοδηγήσει και να προστατεύσει στις δύσκολές του στιγμές. Γι’ αυτό δεν είναι καθόλου τυχαίο το γεγονός ότι η Ιερά Μονή Κύκκου ριζώθηκε βαθιά στην ψυχή του και κέρδισε τη φήμη της ενδοξότερης Μονής της Κύπρου.

 

 

 

 

( Για περισσότερες πληροφορίες επιλέξτε τον αντίστοιχο σύνδεσμο πιο κατω)

Ονομασία ΚΥΚΚΟΣ

Ίδρυση

Ιστορικές Περιόδοι

 Λατινοκρατία (1191 – 1571)

Τουρκοκρατία (1571-1878)

Αγγλοκρατία  (1878-1960)

Μονή Κύκκου και Μικρά Ασία

Μονή Κύκκου και Ρωσία

Σύγχρονη Ιστορία