ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ- ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ/ΤΜΗΜΑΤΑ

Μουσείον Ιεράς Μονής Κύκκου
Ιδρύθη και λειτουργεί Μουσείον εις την Ιεράν Μονήν Κύκκου, βάσει των συγχρόνων διεθνών προδιαγραφών μουσειολογίας. Εν αυτώ εκτίθενται βυζαντιναί εικόνες, άμφια, χειρόγραφα, ιερά σκεύη, πρωτοχριστιανικά αντικείμενα και έργα θύραθεν τέχνης.

Διευθυντής: Στυλιανός Κ. Περδίκης.

Υπεύθυνος εκθεσιακού χώρου: Δημήτριος Αθανασούλας.

Πωλητήριον: Ιβάν Τερτίτσνεϊ και Ανδρέας Κωνσταντινίδης.

Ασφάλεια: Αχιλλέας Αχιλλέως, Δημήτριος Δαμιανού, Ανδρέας Ανδρέου και Σπύρος Αχιλλέως.

Ώραι λειτουργίας εκθεσιακού χώρου:

Χειμερινόν ωράριον• 10:00 π.μ. – 5:00 μ.μ.

Θερινόν ωράριον• 10:00 π.μ. – 6:00 μ.μ.

Τηλ.: 22942736, τηλεομ.: 22874510,

Διεύθυνσις ιστοσελίδος εις το διαδίκτυον: www.kykkos-museum.org.cy

Ηλεκτρονική διεύθυνσις (email): mimk@logosnet.cy.net {ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ}

Παγκόσμιον Βήμα Θρησκειών και Πολιτισμών
Το Παγκόσμιον Βήμα Θρησκειών και Πολιτισμών (ΠΒΘΠ) αποτελεί κοινωφελές, ευαγές, μη κερδοσκοπικόν, μη κυβερνητικόν Ίδρυμα, το οποίον εδημιουργήθη υπό της Ιεράς Μονής Κύκκου με όραμα να συμβάλει αυτή εις την ειρηνικήν συνύπαρξιν των λαών, διά της προωθήσεως της αλληλοκατανοήσεως των θρησκειών και των πολιτισμών αυτών.

Η διοίκησις του ΠΒΘΠ διαθρούνται ως εξής:

Πρόεδρος: Μητροπολίτης Κύκκου και Τηλλυρίας, κ. Νικηφόρος.

Α΄ Αντιπρόεδρος: Χρίστος Οικονόμου – Καθηγητής.

Β΄ Αντιπρόεδρος: Χρίστος Σχίζας – Καθηγητής.

Γραμματεύς: Δρ Χαράλαμπος Γ. Χοτζάκογλου.

Ταμίας: Γεώργιος Παύλου.

Μέλη Συμβουλίου: Μητροπολίτης Κωνσταντίας και Αμμοχώστου κ. Βασίλειος,

Μητροπολίτης Ταμασού και Ορεινής κ. Ησαΐας,

Αλέκος Μαρκίδης, Αρχιμανδρίτης Αλέξιος Εγκλειστριώτης, Δρ Γεώργιος Κάκκουρας, Καθηγητής, Χριστόδουλος Γιαλλουρίδης, Καθηγητής, Δρ Δήμος Χρίστου, Καθηγητής, Γεώργιος Γιωργής, Καθηγητής, Σταύρος Φωτίου, Καθηγητής, Νικόλαος Νικολαΐδης, Καθηγητής, Άντρος Παυλίδης, Ιωάννης Καρεκλάς και Γεωργία Γεωργίου-Κοκτσίδου.

Γενικός Διευθυντής: Δρ Χαράλαμπος Γ. Χοτζάκογλου.

Διεύθυνσις Αλληλογραφίας: τ.θ. 28165, 2091 Λευκωσία.

Διεύθυνσις: Κωνσταντινουπόλεως 8, Αρχάγγελος (Πολιτιστικόν Ίδρυμα «Αρχάγγελος», όπισθεν γηπέδου ΑΠΟΕΛ)

Τηλ.: (+357)22814506, τηλεομ.: (+357) 22370749, ηλεκτρονική διεύθυνσις (email): info@religionscultures.org,

Διεύθυνσις ιστοσελίδος εις το διαδίκτυον: www.religionscultures.org {ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ}

Πολιτιστικὸν Ἵδρυμα Ἱερᾶς Μονῆς Κύκκου «Ἀρχάγγελος»
Από του 1986 λειτουργεί εις το αναπαλαιωθέν Μετόχιον της Μονής « Αρχάγγελος», εν Λευκωσία, το «Πολιτιστικόν Ίδρυμα Ιεράς Μονής Κύκκου».

Τηλ.: 22370002 {ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ}

Κέντρον Μελετών Ιεράς Μονής Κύκκου
Οι σκοποί της ιδρύσεώς του είναι επιστημονικοί, συγγραφικοί, εκδοτικοί, η οργάνωσις συμποσίων και σεμιναρίων, καθώς και η έρευνα με πρωταρχικόν ενδιαφέρον την Μοναστηριολογίαν και την Ιστορίαν της Εκκλησίας της Κύπρου.

Διευθυντής: Ερευνητής: Κωστής Κοκκινόφτας.

Υπεύθυνος Αποθήκης Βιβλίων: Χάρης Φαλάς.

Περιοδικόν Κεντρου Μελετών: «Επετηρίς».

Διεύθυνσις: τ.θ. 28192, Λευκωσία, τηλ. 22370002, τηλεομ.: 22389778,

Διεύθυνσις ιστοσελίδος εις το διαδίκτυον: www.imkykkou.com.cy,

Ηλεκτρονική διεύθυνσις (email): kentromeleton@gmail.com {ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ}

Βιβλιοθήκη Πολιτιστικού Ιδρύματος Ιεράς Μονής Κύκκου
Εις το Πολιτιστικόν Ίδρυμα «Αρχάγγελος» της Ιεράς Μονής Κύκκου λειτουργεί Βιβλιοθήκη, περιέχουσα τεσσαράκοντα και έξ χιλιάδας τόμους βιβλίων.

Ώραι λειτουργίας: 8:00 π.μ. – 2:00 μ.μ.

Υπεύθυνος Βιβλιοθήκης: Χαράλαμπος Στρόππος.

Τηλ. 22383986 {ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ}

Κεντρον Θησαυρού Κυπριακής Ελληνικής Γλώσσης - Ιστορικόν Λεξικόν της εν Κυπρω Ελληνικής Γλώσσης Ιεράς Μονής Κύκκου
Λειτουργεί εις το Μετόχιον «Αρχάγγελος», της Ιεράς Μονής Κύκκου, Κέντρον Θησαυρού Κυπριακής Ελληνικής Γλώσσης. Εις αυτό καταγράφεται εις τράπεζαν δεδομένων η Ελληνική γλώσσα της Κύπρου από των αρχαίων χρόνων μέχρι σήμερον, κατά το πρότυπον του Thesaurus Linguae Graecae.

Διευθυντής: Μενέλαος Ν. Χριστοδούλου.

Διοικητικός Λειτουργός: Στυλιανός Κ. Περδίκης.

Διεύθυνσις: τ.θ. 28165, Λευκωσία, τηλ.: 22370002, τηλεομ.: 22371244,

Διεύθυνσις ιστοσελίδος εις το διαδίκτυον: www.thisavros.com,

Ηλεκτρονική διεύθυνσις (email): tlcghl@logosnet.cy.net {ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ}

Εργαστήρια Συντηρήσεως και Γραφεία Μουσείου Ιεράς Μονής Κύκκου
Υπάρχουν εις το Μετόχιον «Αρχάγγελος», της Ιεράς Μονής Κύκκου, Εργαστήρια Συντηρήσεως, εις τα οποία συντηρούνται βιβλία, χειρόγραφα, εικόνες, ξυλόγλυπτα, παλαιά αντικείμενα, πίνακες και υφάσματα.

Διευθυντής: Στυλιανός Κ. Περδίκης.

Διεύθυνσις: τ.θ. 28183, Λευκωσία, τηλ.: 22370002, τηλεομ.: 22386154,

Διεύθυνσις ιστοσελίδος εις το διαδίκτυον: www.kykkos-museum.cy.net,

Ηλεκτρονική διεύθυνσις (email): mimk@logosnet.cy.net {ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ}

Αίθουσα Τελετών Ιεράς Μονής Κυκκου
Λειτουργεί εις το Μετόχιον « Αρχάγγελος», της Ιεράς Μονής Κυκκου, Αίθουσα Τελετών, χωρητικότητος 500 ατόμων.

Χρησιμεύει δι’ ομιλίας, διαλέξεις, συμπόσια, συνέδρια και άλλας πολιτιστικάς εκδηλώσεις. Διαθέτει σύστημα προς αυτόματον μετάφρασιν.

Επιμελητής Αιθούσης: Παύλος Παύλου

Για πληροφορίες: 22390681 {ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ}

Σχολή Βυζαντινής Μουσικής
Εις το Μετόχιον της Ιεράς Μονής Κύκκου «Άγιος Προκόπιος», εν Λευκωσία, λειτουργεί Σχολή Βυζαντινής Μουσικής, υπό την διεύθυνσιν του κ. Αρίστου Θουκυδίδου.

Εις την Σχολήν διδάσκουν οι: Ανδρέας Βάβας, Χριστόδουλος Βασιλειάδης και Ανδρέας Παπανδρέου.

Η φοίτησις εις την Σχολήν είναι δωρεάν. Γραμματεύς: Αίγλη Αντωνίου, τηλ.: 22666565. {ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ}

Βυζαντινός Χορός Ι. Μ. Κύκκου
Ο Βυζαντινός Χορός της Ιεράς Μονής Κύκκου ιδρύθηκε το 1984, μετά από απόφαση του Πανοσιολογιωτάτου Ηγουμένου της Ιεράς Μονής Κύκκου, κ.κ. Νικηφόρου και αποτελείται από 24 μέλη.

Εκτός από πολλές παραστάσεις στην Κύπρο, ο βυζαντινός χορός, μετά από προσκλήσεις, έχει δώσει παραστάσεις και έχει συμμετάσχει σε διαγωνισμούς σε πολλές άλλες χώρες, όπως Ιταλία, Ελβετία, Ηνωμένο Βασίλειο, Πολωνία, Ηνωμένες Πολιτείες, Ρουμανία, Ρωσία, Ουγγαρία και πολλές άλλες.

Χοράρχης του Βυζαντινού χορού είναι ο Άριστος Θουκυδίδης. Εις το παρελθόν είχαν χρηματίσει χοράρχες ο Αρχιμανδρίτης Νεκτάριος Πάρης (1984-1988), Άριστος Θουκυδίδης (1988-1989) και ο αείμνηστος Αρχιμανδρίτης Διονύσιος Μαχαιριώτης (1989-2000). {ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ}

Τμήμα Ηλεκτρονικής Υποστήριξης Διαδικτύου, Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης και Επικοινωνίας Ιεράς Μονής Κύκκου
Υπεύθυνος ηλεκτρονικής υποστήριξης και διαδιακτύου: Γιώργος Παπαδόπουλος.

Τηλ.: 22390780, τηλεομ.: 22390694, διεύθυνσις ιστοσελίδος εις το διαδίκτυον: www.kykkos.org.cy, ηλεκτρονική διεύθυνσις (email): grafeio20@imkykkou.org.cy

Υπεύθυνος Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης και Επικοινωνίας: Αλέξανδρος Ζιούλης.

Τηλ.: 22390708, τηλεομ.: 22390757,

διεύθυνσις ιστοσελίδος εις το διαδίκτυον: www.kykkos.org.cy,

ηλεκτρονική διεύθυνσις (email): a.zioulis@imkykkou.org.cy